Statystyki wyszukowarki

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
sileslownik
0.2
100
wikipedia
0.3
100
bing 2.9
10
0.5
100
google
0.7
100
duckduckgo 33.6
19
0.8
100
qwant 41.3
9
0.8
100
wikidata 9.0
1.3
100
startpage 0