Statystyki wyszukowarki

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
google news 5.2
99
1.2
100
google images 145.4
99
0.7
100
duckduckgo images 366.7
84
0.6
85
qwant images 586.8
44
0.7
95
bing videos 107.8
35
0.5
100
bing images 208.1
35
0.5
65
piratebay 9.0
26
0.9
50
github 3.6
21
0.8
100
yahoo news 7.2
20
1.4
100
unsplash 75.4
20
0.5
100
openverse 45.8
20
0.8
100
youtube 112.6
19
0.7
100
brave 4062.2
19
1.1
100
artic 39.9
19
0.8
100
startpage 1292.5
10
1.6
100
stackoverflow 2.9
10
0.6
100
qwant videos 95.0
10
0.6
100
qwant news 2.9
10
0.4
100
qwant 9450.6
10
0.8
100
openairepublications 5.9
10
0.3
100
google scholar 8.8
10
0.9
100
dailymotion 21.3
10
0.5
100
btdigg 10.6
10
0.1
100
pubmed 5.8
9
1.4
65
bing 3545.0
9
0.7
100
google videos 14.5
8
0.5
100
bing news 2.7
8
0.4
100
yahoo 4326.6
7
0.9
100
openairedatasets 4.8
3
0.3
100
library of congress 26.5
3
0.8
100
docker hub 1.8
3
0.4
100
vimeo 9.2
1
0.7
100
openstreetmap 7.0
1
0.2
100
wikipedia 1320.5
0.3
100
wikidata 2502.2
1.0
100
superuser
1.3
100
solidtorrents
0.2
100
sileslownik 427.5
0.1
85
seznam
1.0
100
sepiasearch
0.2
100
pypi
0.5
100
photon 4.0
0.1
75
pdbe 2.8
0.3
100
mankier
0.3
100
hoogle
0.9
100
google 557.8
0.6
100
gentoo
1.3
100
deviantart
0.5
100
askubuntu
1.3
100
arxiv 2.9
0.9
100
arch linux wiki
0.2
100
flickr 0
duckduckgo 0