Statystyki wyszukowarki

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
qwant images 4.5
50
0.4
100
google images 4.5
50
0.8
100
duckduckgo 638.6
28
0.9
100
flickr 7.2
27
1.0
100
deviantart 3.8
24
1.4
100
unsplash 3.6
20
0.4
100
openverse 3.6
20
0.3
100
library of congress 3.6
20
0.4
100
artic 3.6
20
0.2
100
seznam 217.7
10
0.9
100
qwant 625.9
10
0.8
100
bing images 2.8
9
0.5
100
google 313.5
8
0.7
100
yahoo 529.7
6
0.9
100
bing 50.8
5
0.6
100
wikipedia 9.8
0.3
100
wikidata 176.6
2.6
95
sileslownik 10.0
0.2
100
brave
1.6
100