Statystyki wyszukowarki - yahoo

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
yahoo 4326.6
7
0.9
100