Statystyki wyszukowarki - pdbe

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
pdbe 2.8
0.3
100

Ôstrzeżynia

Kōmunikatsome results are invalids: invalid contentProcynt35
Miano zbiorusearx/search/processors/abstract.py:112
Funkcyjo_extend_container_basic
Kodresult_container.extend(self.engine_name, search_results)