Statystyki wyszukowarki - google scholar

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
google scholar 8.8
10
0.9
100