Statystyki wyszukowarki - duckduckgo

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
duckduckgo 33.6
19
0.8
100