Statystyki wyszukowarki - duckduckgo

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
duckduckgo 434.0
23
0.9
60

Felery i wyjōntki

Wyjōnteksearx.exceptions.SearxEngineAccessDeniedExceptionProcynt40
ParameterHTTP error 403
Miano zbiorusearx/search/processors/online.py:113
Funkcyjo_send_http_request
Kodresponse = req(params['url'], **request_args)
Wyjōntekhttpx.ConnectTimeoutProcynt0
ParameterNoneNonelite.duckduckgo.com
Miano zbiorusearx/search/processors/online.py:113
Funkcyjo_send_http_request
Kodresponse = req(params['url'], **request_args)