Statystyki wyszukowarki - bing images

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
bing images 208.1
35
0.5
65

Felery i wyjōntki

WyjōntekIndexErrorProcynt35
Miano zbiorusearx/engines/bing_images.py:83
Funkcyjoresponse
Kodimg_format = result.xpath('./div[contains(@class, "img_info")]/span/text()')[0]