Statystyki wyszukowarki

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
bing 2.9
10
0.5
100
duckduckgo 33.6
19
0.8
100
google
0.7
100
qwant 41.3
9
0.8
100
sileslownik
0.2
100
wikidata 9.0
1.3
100
wikipedia
0.3
100
startpage 0