Statystyki wyszukowarki

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
arch linux wiki 2.4
0.2
100
artic 9.8
20
0.7
100
arxiv 2.9
10
0.8
100
askubuntu 5.9
10
0.7
100
bing 2371.0
9
0.7
100
bing images 161.3
33
0.5
70
bing news 7.4
10
0.4
100
bing videos 43.1
31
0.4
100
brave 2444.9
19
1.1
100
btdigg 8.8
10
0.1
100
dailymotion 10.5
10
0.5
100
deviantart
0.5
100
docker hub 7.6
25
0.4
100
duckduckgo images 187.5
74
0.6
75
gentoo
1.1
100
github 8.0
30
1.2
100
google 342.0
0.6
100
google images 84.1
94
0.7
100
google news 9.7
99
1.1
100
google scholar 2.9
10
0.9
100
google videos 8.5
9
0.5
100
hoogle 3.8
0.9
100
library of congress 4.6
1
0.8
100
mankier 3.6
0.2
100
openairedatasets
0.1
100
openairepublications
0.1
100
openstreetmap
0.2
100
openverse 10.2
2
0.8
100
pdbe
0.3
100
photon 1.8
0.2
100
pubmed 2.4
6
1.1
100
pypi 3.6
0.5
100
qwant 5851.6
10
0.8
100
qwant images 372.6
41
0.7
95
qwant news
2.2
100
qwant videos 34.8
10
0.6
100
reddit 3.3
15
0.5
100
sepiasearch 1.5
0.3
100
seznam
1.0
100
sileslownik 170.0
0.1
85
solidtorrents
0.2
100
stackoverflow 5.9
10
0.6
100
startpage 667.5
10
1.6
100
superuser 5.9
10
0.7
100
unsplash 39.0
20
0.5
100
vimeo 8.0
18
1.5
100
wikidata 1723.7
1.1
100
wikipedia 901.9
0.3
100
yahoo 2617.2
7
0.9
95
yahoo news
0.5
100
youtube 46.1
20
0.7
100
duckduckgo 0
flickr 0
piratebay 0