szukoczinstrukcyjoô szukoczupreferyncyje

Statystyki wyszukowarki

Czas wyszukowanio (sek)

startpage
0.10
silesłownik
0.15
qwant
0.23
wikipedia
0.43
duckduckgo
0.78

Ladowanie strōny (sek)

startpage
0.05
silesłownik
0.13
qwant
0.22
wikipedia
0.43
duckduckgo
0.77

Liczba wynikōw

duckduckgo
23.00
wikipedia
0.00
qwant
0.00
startpage
0.00
silesłownik
0.00

Wyniki

duckduckgo
3.73
wikipedia
0.00
qwant
0.00
startpage
0.00
silesłownik
0.00

Wyniki na rezultat

duckduckgo
0.16
wikipedia
0.00
qwant
0.00
startpage
0.00
silesłownik
0.00

Błyndy

wikipedia
0.00
duckduckgo
0.00
qwant
0.00
startpage
0.00
silesłownik
0.00
× szukocz wychodnie niy ôstawio zbiorōw cookies na Waszyj maszinie. Informacyjo ô cookies