Statystyki wyszukowarki

Miano ôd wyszukowarki Wyniki Wielość wynikōw Czas ôdpowiedzi Wiarogodność
artic 27.4
18
0.9
100
bing 625.1
9
0.7
100
bing images 89.4
35
0.5
80
bing news 1.8
3
0.2
100
deviantart
0.6
100
duckduckgo 101.9
24
1.0
30
flickr
0.5
35
google
0.6
100
google images 52.9
99
0.8
90
google news
0.3
100
library of congress 4.1
0.4
100
openstreetmap 19.5
2
0.4
100
openverse 13.6
0.7
100
photon 22.3
10
0.1
75
qwant 763.9
10
0.8
100
qwant images 205.6
43
0.7
100
qwant news
0.3
100
sileslownik 82.5
0.1
100
startpage 643.5
10
1.5
100
unsplash 26.7
20
0.6
100
wikidata 326.8
0.9
100
wikipedia 130.5
0.3
100
yahoo news
0.4
100
duckduckgo images 0