Ô SearXNG

SearXNG to je metawyszukowarka, co zbiyro i porzōndkuje wyniki ze inkszych wyszukowarek i niy trzimie informacyji ô swojich używoczach.

Projekt SearXNG je kludzōny ôd ôtwartyj społeczności, pōdź przistōmp dō nos, jeźli mosz pytania abo chcesz pogodać ô SearXNG na #searxng:matrix.org

Ulepsz SearXNG.

Czymu tego używać?

Jeźli stojicie ô prywatność, chcecie być świadōmym używoczym, abo ôgōlnie wierzicie we cyfrowo wolność, nasztalujcie SearXNG za wychodno wyszukowarka abo zainstalujcie go i włōnczcie na swojim włosnym serwerze!

Jak to nasztalować za wychodno wyszukowarka?

SearXNG spiyro OpenSearch. Wiyncyj informacyji ô zmiynianiu wychodnyj wyszukowarki znojdziecie we dokumyntacyji swojij przeglōndarki:

Jak to funguje?

SearXNG to je fork dobrze znōmyj metawyszukowarki searx instpirowanyj projektym Seeks. Dowo podstawowo prywatność bez miyszanie Waszych wywołań ze wyszukowaniami na inkszych platformach bez trzimanio danych szukanio. SearXNG może być dodany do poska wyszukowanio ôd Waszyj przeglōndarki; mało tego, może być nasztalowany za wychodno wyszukowarka.

Na Strōnie statystyk je trocha użytecznych anōnimowych statystyk ô używanych motorach.

Jak sie moga zrobić swoja włosno?

Searx je rod ze Waszyj troski ô logi, tōż weźcie kod ze zdrzōdoł ôd SearXNG i sami go zainstalujcie!

Dodejcie swoja instancyjo searx do tyj listy publicznych instancyji, żeby pōmōc inkszym ludziōm ôdzyskać swoja prywatność i uwolnić internet trocha barzij! Czym barzij ôn je zdecyntralizowany, tym wiyncyj mōmy wolności!